نعمتی: سهمیه بندی سوخت فعلاً راکد است

به گزارش ایسنا، بهروز نعمتی تو حاشیه کنفرانس علنی صبح امروز (یکشنبه ۱۵ اردیبهشت ماه) باشگاه تو جمع خبرنگاران گفت: تو مجمع جاهل صریح صبح امروز موضوعات متنوع داخل خصوص مسائل منطقه و حوزه بین الملل و تویی مطرح شد. آقای لاریجانی همچنین درباره اصلاح ساختار بودجه توضیحاتی را داد و گفت که استراحت است آقای نوبخت سناریوهای مختلف طالع را در این ماخذ ارائه کند.

وی افزود: داخل مورد بنزین فعلاً موضوع سهمیه بندی متوقف است. قرار است دولت و مجتمع مشترکا در این باره بحث و بررسی کنند و راهکاری بیندیشند.

نعمتی همچنین اضافه کرد: آقای نوبخت در جلسه امروز فراکسیون مستقلین گفت که طالع سناریوهای مختلفی بخاطر برای اصلاح ساختار بودجه در نظر گرفته که آنها را مورد بررسی راحتی می دهند.

سخنگوی هیأت رئیسه مجلس همچین با اشاره بوسیله آغاز ماه فرخنده رمضان گفت که جلسات بی پرده باشگاه از فردا روزگار ۹ صبح آغاز خواهد شد.