راسته نفت تا پایان امسال متعادل می شود

به گزارش ایسنا، جاوید الفاضل گفت: هنوز ابهاماتی پرگیر رشد مطالبه بخاطر نفت به برهان نگرانی ها نسبت به تأثیر منفی اختلافات تجاری چین و آمریکا روی اقتصاد جهانی وجود دارد. از لفظ دیگر رشد تولید شیل آمریکا همچنان ادامه دارد.

این دورنمای مرموز داشتن یک پروگرام نمایش واضح در نیمه دوم سال را برای اوپک و متحدانش مشکل کرده است. فاضل گفت: هنوز مهلت است درباره تسلسل شدن توافق کاهش تولید اوپک پس از ژوئن صحبت کنیم.

اوپک، روسیه و سایر تولیدکنندگان غیراوپک که بوسیله اوپک پلاس معروف هستند با هدف کاهش سطح ذخایر نفت و استواری مقدار ها، توافق کرده اند تولیدشان را به مدت کبد ماه به استاندارد ۱.۲ میلیون بشکه در روز محدود کنند.

وزیر نفت کویت داخل پاسخ مکتوبی بوسیله استفسار های رویترز نوشت: قلق یدکی در بازار بود دارد که بوسیله نگرانی های نمایش مربوط می شود. به نشانی معیار تأثیر تصمیم نصیب و قسمت آمریکا که اعلام کرد معافیت ها بخاطر واردات نفت ایران را تمدید نمی نرم هنوز در بازار ملموس نشده است. وی همچنین به گمان تحریم های بیشتر آمریکا ثمر ونزوئلا، قیام های سیاسی داخل لیبی، نمو تولید نفت شیل آمریکا و نفاق تجاری میان واشنگتن و پکن به عنوان دلایل مبهم ماندن دورنمای عرضه و تقاضای جهانی اشاره کرد.

فرزانه گفت: اگر بوسیله ذخایر تجاری سازمان همکاری اقتصادی و توسعه نگاه کنیم، تصور می کنم ما تو سطر درستی راحتی داریم. ذخایر نفت سازمان شرکت اقتصادی و توسعه درون حال پایین آمدن و رسیدن به میانگین پنج ساله است و سطح بالای پایبندی تولیدکنندگان بوسیله توافق محدودیت عرضه نقش مهمی ارتکاب کرده است.

نرخ پایبندی تولیدکنندگان نفت به توافق محدودیت عرضه در آوریل ۱۶۸ درصد حیات.