گمان به تعویق افتادن مجمع تابستانی اوپک

بر اساس برنامه کنونی اوپک فراغت است جلسه اوپکدر ۲۵ ژوئن تو وین برگزار شود و در ۲۶ ژوئن نشست اوپک با کشورهای غیرعضو قرین روسیه برگزار شود اما روسیه پیشنهاد کرده است این نشست ها تو ۳ تا ۴ جولای برگزار شود و عربستان با این پیشنهاد موافقت کرده است