ارج و شرایط سودا خودروهای شرکت بهمن موتور

شرکت بهمن موتور شرایط فروش موقت وانت کارا تک کابین و دوکابین مهیا به پیشرانه ۲۰۰۰ سی سی را برای خرداد ماه ۱۳۹۸ اخبار کرد. در این طرح که از ساعت ۹ صبح روز شنبه ۱۱ خرداد ماه آغاز می شود، فروش محصولات تنها به قیافه اینترنتی خواهد حیات. موعد تحویل ۲۰ روز موثر برای این طرح در نظر گرفته شده و بازه زمانی فروش تا پایان ثانیه اداری خواه اتمام حجم است. فروش موافق این بخشنامه فردی کد ملی دارد و رنگ های انتخابی محتوی سفید، نقره ای و نقره آبی می شود.

قیمت و شرایط فروش بسترن B30

     صیت محصول   ارزش کارخانه (تومان)ارج بازار آزاد (تومان)شرایط فروشبسترن B30۱۲۴,۳۰۰,۰۰۰—وضعیت بیع جدید ندارد

نرخ و شرایط فروش هاوال H2

     نام میوه   ارزش کارخانه (تومان)قیمت بازار آزاد (تومان)شرایط فروشهاوال H2

۱۲۳,۴۰۰,۰۰۰—وضعیت ابتیاع جدید نداردقیمت و شرایط فروش مزدا 3 متاخر

شهرت محصولقیمت کارخانه (تومان)مقدار بازار آزاد (تومان)وضعیت فروشمزدا 3۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰—وضعیت فروش جدید نداردقیمت و وضعیت فروش وانت کارا

شهرت محصولقیمت کارخانه (تومان)قیمت راسته آزاد (تومان)شرایط فروشوانت کارا ۲۰۰۰ –  تک کابین۸۱،۹۶۰،۰۰۰—معامله فوری، تحویل ۲۰ روز کاری، دارای محدودیت کد ملیوانت کارا ۲۰۰۰ – دو کابین۸۸،۹۷۵،۰۰۰—سودا فوری، تحویل ۲۰ روز کاری، دارای محدودیت کد ملیقیمت و شرایط فروش وانت کاپرا

شهرت محصولقیمت کارخانه (تومان)مقدار بازار آزاد (تومان)شرایط فروشوانت کاپرا ۹۰,۰۰۰,۰۰۰—شرایط فروش جدید ندارد

آخرین به روزرسانی : ۸ خرداد ماه ۹۸بیشتر بخوانید:مشخصات فنی پیشرانه موردانتظار مزدا Skyactiv-X اعلام شدخودروهای مدل ۲۰۱۹ با کمترین خرج های نگه داریقیمت وان پلاس 7 پرو نمودار شدفناوری Skyactiv-X مزدا عمر پیشرانه های احتراقی را افزایش می دهدخودروهایی که در آزمایش های تصادف، بدترین عملکرد را داشته اند