آتش سوزی انبار فرآورده های نفتی در بندر شهید رجایی

ایرنا نوشت: مدیرعامل اداره آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری بندرعباس با تایید آتش سوزی تو محدوده جماعت بندری شهید رجایی گفت که این آتش سوزی از یکی از انبارهای مکان به جایی چربی آغاز شد و به سرعت گسترش یافت.

 آتش پاد دوم عاقبت علم با رمز به گستردگی آتش سوزی و سرعت گسترش آن، پیش روی کرد که آتش نشانان با تمام تجهیزات بخاطر اطفای حریق تو نگرش جناب یافته اند و آتش نشانان بندرعباس نیز برای کمک به باثبات کردن این آتش سوزی به منطقه گسیل شده اند.

گفته می شود گستردگی و ظرفیت آتش سوزی بوسیله حدی است که تبخیر شاگرد از آن از بور متجاوز متجاوز قابل دیدن است و تاکنون انفجارهایی نیز بوسیله همراه داشته است.

یک منبع خبری در مجتمع بندری شهید رجایی نیز بوسیله ایرنا گفت :محفل آتش سوزی امروز در بارانداز شهید رجایی، زمین های ذیل مدیریت منطقه آزاد قشم است.

وی اشعار داشت:آتش سوزی از یک سامان اختصاص اهتزاز کردن کانتینر (ریچ استاکر) آغاز شده و پس از آن به محل حراست قیر و روغن پایه سرایت کرده است.

پهلو اساس گزارش دریافتی عملیات خاموشی حریق، مهار و سرد کردن حیاط داخل حال ایفا است اما با توجه بوسیله وضعیت فیزیکی و شیمیایی این مواد، امکان سوختن و شعله ور شدن مجدد آتش حیات دارد.