استعمال صاعقه ملک به سرحد بانگ رسید

به گزارش ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق کشور، در یک پیام تصویری که تو اختیار رسانه ها استراحت گرفت افزود: امروز دوشنبه (۲۷ خردادماه) یکی از گرم ترین روزهای خردادماه است و دمای فضا در برخی نقاط کشور به زیاد از ۵۰ سیلیسیوس روان است. وی دنباله انصاف: پیاده شدن همین شالوده نمونه استعمال برق ملک نسبت بوسیله روز گذشته که ۵۳ هزاره ۵۳۴ مگاوات ساعت بوده، متجاوز از هزار مگاوات افزودن یافته است.

سخنگوی صنعت برق ایران خاطرنشان ساخت: از مشترکان التماس می شود نسبت به کاهش استعمال خویشتن در ساعت اوج مصرف که از ۱۲ تا ۱۶ است اقدام کنند.

رجبی مشهدی گفت: آدم می توانند بخاطر کاهش مصرف رفتار های ساده ای مانند تنظیم کولرهای آبی روی دور کند و نیز کولرهای گازی روی دمای ۲۵ که دمای آسایش است را انجام دهند.

وی بوسیله همه مردم اندرز کرد: تا حد امکان استفاده از وسایل پرمصرف را به ساعت های انتهایی شب موکول کنند.