احتمال به تعویق افتادن نشست تابستانی اوپک

بر اساس برنامه کنونی اوپک فراغت است مجمع اوپکدر ۲۵ ژوئن در وین برگزار شود و داخل ۲۶ ژوئن نشست اوپک با کشورهای غیرعضو مثل روسیه برگزار شود ولی روسیه پیشنهاد کرده است این کنفرانس ها تو ۳ تا ۴ جولای برگزار شود و عربستان با این پیشنهاد موافقت کرده است