اوپک با تمدید توافق کاهش تولید نفت موافقت کرد

ایرنا نوشت: تو این اجلاس نیز یک بند بوسیله منشور مشارکت اهتزاز مدت اوپک و غیر اوپک افزودن شد که نظر ایران را هم تأمین می کند. گزارش ها حاکی است که ایران با ایجاد تغییرات بنیادی داخل آن، با تصدیق موافقت کرده است.

درون این اجلاس همچنین دبیرکلی محمد بارکیندو برای یک دوره سه گانه ساله دیگر تمدید شد.

بارکیندو یک دادرسی مدار اهل نیجریه است که در ۲ ژوئن ۲۰۱۶ به عنوان بیست و هشتمین دبیرکل اوپک انتخاب شد. او جایگزین عبدالله تندرست البدری از کشور لیبی شد که از سال ۲۰۰۷ در این جانب قرار داشت.

بر بن این گزارش، وزرا درون حال در رو هستند و خبرنگاران ایرانی منتظر اظهارات بیژن زنگنه وزیر نفت ایران درباره نتایج این اجلاس هستند.

هنوز جزئیات بیشتری درباره مفاد این اجلاس بوسیله صورت رسمی منتشر نشده است.

بیژن مشهور زنگنه وزیر نفت ایران بوسیله خبرنگاران گفته بود با کاهش تولید نفت مشکلی ندارد اما گرفتاری حقیقی اوپک مساله یک جانبه گرایی است.

وی توضیح قسط: اوپک به صحبت، مشی و تصمیم گیری جمعی برای مسائل نیاز دارد؛ این طریق اوپک نبوده است که یکی دو نفر خارج از اوپک توافق کنند و بر ارامش خویشتن در اوپک نرمی تأیید بزنند، این بزرگ ترین خطری است که اوپک با آن روبه روست.

زنگنه افزود: تو حال حاضر، فقط یک جانبه گرایی ترامپ ازاله که دنیا را تهدید می کند، بلکه فداکار یک جانبه گرایی های دیگر اندوه وجود دارد. اوپک جایی برای تصمیم گیری های جمعی است و فکر می کنم اعضای اوپک حزن داخل مقابل سیاق ای غیرازاین مقاومت می کنند.