نرخ و شرایط بیع خودروهای جک کرمان موتور

کرمان سواری طرح بیع نقدی و اقساطی خودروهای جک S3 و جک J4 را ویژه ی شهریور ماه ۹۸ آغاز کرده است. طرح ارائه شده از کتاب چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۰ درون سیستم فروش کرمان اتومبیل با موعد تحویل یک ماهه کوشا شده است. سایر شرایط در مسیل مربوطه به روزرسانی شده است.

قیمت و شرایط فروش جک S5

اشتهار محصولقیمت مصوبتحویلشرایط فروشجک S5 خودکار۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰——

جک S5، مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانیدقیمت و وضعیت فروش جک S3

صیت محصولقیمت کارخانه (تومان)موعد تحویلشرایط فروشجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههنقدی، مدل ۹۸، مدرک آزادجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزاره تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، استاندارد ۹۸، سند تو رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش صیقلی ۱۰۵ میلیون تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند داخل رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش صیقل ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مراحل صیقل ۱۲ تا ۴۸ ماهه، معیار ۹۸، سند در رهن، جزا تأخیر ۱ درصد ماهیانه

جک S3، مشخصات فنی، ارزش و هرآنچه درباره آن باید بدانیدقیمت و شرایط فروش جک J4

نام محصولقیمت کارخانهتحویلشرایط فروشجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههنقدی، معیار ۹۸، مدرک آزادجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مراحل صیقلی ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، مدرک در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۷۵ میلیون تومان، مراحل صیقلی ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش صیقل ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزاره تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، استاندارد ۹۸، مدرک در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانه

آخرین به روزرسانی : ۲۱ شهریور ماه ۹۸بیشتر بخوانید:سایپا راهی بازار آفریقای جنوبی خواهد شدحمایت شانس از خودروسازان داخلی و همکاری با همکاری های بین المللیکاهش تولید خودروهای تجاری تو چهار ماه مبدا سال جاریشورای حافظ به طرح سامان دهی صنعت خودرو ایراد گرفتسایپا: همه خودرو های معوق 1397 تا عاقبت مهربانی تحویل داده می شود