قیمت و شرایط فروش خودروهای جک کرمان موتور

کرمان موتور طرح فروش نقدی و اقساطی خودروهای جک S3 و جک J4 را ویژه ی شهریور ماه ۹۸ آغاز کرده است. طرح ارائه شده از تاریخ چهارشنبه مورخ ۹۸/۰۶/۲۰ داخل سیستم سودا کرمان موتور با موعد تحویل یک ماهه فعال شده است. سایر شرایط در جدول مربوطه به روزرسانی شده است.

مقدار و شرایط سودا جک S5

معروفیت محصولقیمت مصوبتحویلشرایط فروشجک S5 خودکار۲۹۹،۰۰۰،۰۰۰——

جک S5، مشخصات فنی، قیمت و هرآنچه درباره آن باید بدانیدقیمت و شرایط معامله جک S3

اشتهار محصولقیمت کارخانه (تومان)موعد تحویلشرایط فروشجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههنقدی، مدل ۹۸، سند آزادجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۱۳۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش صیقل ۱۰۵ میلیون تومان، مراحل صیقلی ۱۲ تا ۴۸ ماهه، استاندارد ۹۸، سند در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک S3 خودکار۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۷۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، مدرک تو رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانه

جک S3، مشخصات فنی، نرخ و هرآنچه درباره آن باید بدانیدقیمت و وضعیت فروش جک J4

نام محصولقیمت کارخانهتحویلشرایط فروشجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههنقدی، مدل ۹۸، سند آزادجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۹۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، مراحل صیقلی ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند در رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۷۵ میلیون تومان، مراحل صیقلی ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند تو رهن، جریمه تأخیر ۱ درصد ماهیانهجک J4 خودکار۱۴۹،۹۰۰،۰۰۰یک ماههاقساطی، پیش پرداخت ۵۲ میلیون و ۵۰۰ هزاره تومان، مراحل پرداخت ۱۲ تا ۴۸ ماهه، مدل ۹۸، سند در رهن، جزا تأخیر ۱ درصد ماهیانه

آخرین بوسیله روزرسانی : ۲۱ شهریور ماه ۹۸بیشتر بخوانید:تولید خودرو حدود ۵۰ درصد کاهش یافتقائم مقام جدید بازاریابی و فروش ایران خودرو منصوب شدمسدودشدن برخی کارت های بنزین با حکم مراجع قضاییجلسه تحقیق به اتهامات مسئولان قبلی سایپا برگزار شدراهنمای ثبت صیت کارت سوخت و استفاده از کارت بانکی به جای آن