قیمت و شرایط فروش خودروهای مدیران خودرو

 AAAAهمکاریGHAROOOONGHAROOOONGHAROOOONGHAROOOON مدیران خودرو طرح فروش اقساطی جدید محصولات ام وی ام و چری را با میزان ۹۸ اعلام کرد. داخل این طرح فروش، برای خودرو ام وی ام ۳۱۵ اقساط ۶۰ ماهه و برای سایر محصولات اقساط ۴۸ ماهه در نظر خمود شده است. مدیران خودرو شرایط ویژه فروش محصولات چری را با اقساط ۵ ساله منتشر کرد و ۴ محصول این شرکت به صورت اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه آماده انتقال بوسیله متقاضیان هستند. سایر جزئیات در جداول مربوطه به روزرسانی شده است.قیمت محصولات چری ویژه مهر ماه ۹۸ نام محصولتیپقیمت شعبه (تومان)مدلچری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰۹۷چری آریزو 5 دنده دستی لاکچری۱۹۸،۷۰۰،۰۰۰۹۸چری آریزو 5 توربواکسلنت۲۳۵،۵۰۰،۰۰۰۹۷چری آریزو 5 توربواکسلنت۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰۹۸چری تیگو 5 لاکچری۲۹۸،۷۰۰،۰۰۰۹۷چری تیگو 5لاکچری۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰۹۸چری تیگو 5اکسلنت۳۱۳،۷۰۰،۰۰۰۹۷چری تیگو 5 اکسلنت۳۲۸،۶۰۰،۰۰۰۹۸چری تیگو 7 اکسلنت ۳۹۵،۰۰۰،۰۰۰۹۷چری تیگو 7 اکسلنتاکسلنت۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰۹۸چری آریزو 6اکسلنت۳۷۲،۱۰۰،۰۰۰۹۸قیمت محصولات ام وی ام  ویژه مهر ماه ۹۸نام محصولتیپقیمت شعبه (تومان)مدلام وی ام 315 جدیداکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت۱۲۷،۳۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام 315 جدیداکسلنت اسپرت/ اسپرت اکسلنت۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰۹۸ام وی ام X22دنده دستی ساده۱۶۱،۸۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22 دنده دستی لاکچری۱۶۴،۸۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22 دنده دستی لاکچری۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰۹۸ام وی ام X22 کنگره دستی اسپرت اکسلنت۱۶۹،۶۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22دنده دستی اکسلنت اسپرت ۱۷۲،۶۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22خودکار لاکچری۱۷۶،۷۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22 خودکار لاکچری۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰۹۸ام وی ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت۱۹۴،۷۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X22خودکار اکسلنت اسپرت۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰۹۸ام وی ام X33 Sخودکار اسپرت۲۲۵،۳۰۰،۰۰۰۹۷ام وی ام X33 S S اسپرتخودکار اسپرت۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰۹۸شرایط معامله اعتباری محصولات ام وی ام ویژه مهربانی ماه ۹۸ نام محصولمدلقیمت (بازپسین)تومان تحویلشرایط فروشام وی ام 315 S جدید S اکسلنت۹۸۱۴۰،۲۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارام وی ام S 315 جدید S اسپرت۹۸۱۳۹،۲۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش صیقلی حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارام S وی ام X33 S اسپرت۹۸۲۳۶،۰۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه گانه ماه یک بارام وی ام X22 خودکار لاکچری۹۸۱۹۵،۶۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش صیقل حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارام وی ام X22 خودکار اکسلنت اسپرت۹۸۲۰۳،۸۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با منفعت ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه گانه ماه یک بارام وی ام X22 کنگره دستی لاکچری۹۸۱۷۲،۷۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش صیقل حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارام وی ام X22 دنده دستی اکسلنت اسپرت۹۸۱۸۱،۲۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارشرایط خرید اعتباری محصولات چری ویژه مهر ماه (۹۸)نام محصولمدلقیمت نهایی تومان تحویلشرایط فروشچری آریزو 5 دنده دستی۹۸۱۸۹،۷۰۰،۰۰۰۴۵ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارچری تیگو 5 لاکچری۹۸۳۱۲،۹۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش صیقلی حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۶۰ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه ماه یک بارچری تیگو 7 اکسلنت۹۸۴۳۷،۳۰۰،۰۰۰۳۰ روز کاریپیش پرداخت حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر سه گانه ماه یک بارچری آریزو 5 توربو اکسلنت۹۸۲۴۶،۶۰۰،۰۰۰۴۵ روز کاریپیش صیقلی حدود ۳۰ درصد، اقساط ۱۲ تا ۴۸ ماهه با سود ۲۱ درصد، بازپرداخت هر

سه گانه ماه یک مرحله قیمت محصولات مدیران (خودرو)نام محصولقیمت (شعبه)تومان قیمت راسته تومان ام وی ام—315 جدید اکسلنت اسپرت۱۳۲،۳۰۰،۰۰۰ – ام وی—ام X22 کنگره ای۱۵۲،۷۰۰،۰۰۰ – ام وی (ام) X22—دنده ای اسپرت EX۱۶۰،۰۰۰،۰۰۰ – ام—وی ام X22 خودکار۱۸۴،۶۰۰،۰۰۰ – ام (وی) ام—X22 خودکار اسپرت EX۱۹۲،۳۰۰،۰۰۰—ام وی ام X33۲۲۲،۷۰۰،۰۰۰ چری—آریزو 5 دنده ای۱۸۷،۵۰۰،۰۰۰—چری آریزو 5 توربو۲۳۲،۷۰۰،۰۰۰—چری آریزو 6 توربو۳۵۱،۱۰۰،۰۰۰—چری تیگو 5 لاکچری۲۹۵،۲۰۰،۰۰۰—چری تیگو 5 اکسلنت۳۱۰،۰۰۰،۰۰۰ چری—تیگو 7 استاندارد Excellent۳۷۲،۷۰۰،۰۰۰ چری—تیگو 7: مدل IE۴۱۲،۶۰۰،۰۰۰ به روزرسانی ۱۴:مهر ماه ۱۳۹۸بیشتر بخوانید سوخت گیری با کارت جایگاه بوسیله ۲۰ لیتر کاهش یافتفرمول محاسبه خسارت تصادفات تغییر کردمشخصات متخصص و قیمت احتمالی چری تیگو 8 تو ایرانچهار واحد تولیدی خودرو در استان کرمان غیرفعال شدندتولید خودرو حدود