حذف نشدن آبونمان از شهود الکترونیکی برق قانونی نیست

درحالی قبوض کاغذی برق حذف شده اند که همچنان مبلغی بعنوان آبونمان پایه ثابت هزینه ها تو مبلغ برق مصرفی ماهانه به مشترکین تحمیل می شود. از سوی دیگر اخیرا سخنگوی صنعتی برق اعلام کرده است که درطرح تغییر قبوض کاغذی برق بوسیله الکترونیکی، هیچ تغییری درنحوه لحاظ قبوض انجام نشده است.

این بدان معناست که نحوه شمارش هزینه برق مشترکان در قبوض الکترونیکی بسان قبوض کاغذی ایفا می شود و با الکترونیکی شدن قبوض، هیچگونه تغییری داخل نحوه لحاظ اخذ صاعقه مشترکان ایفا نشده است.

اما سوال اینجاست که چرا با حذف قبوض کاغذی و تو جای پا آن حذف نفقه کاغذ و ارسال، همچنان مبلغی ثابت بعنوان آبونمان داخل قبوض الکترونیکی وجود داشته و با وجود ادعای کاهش این خرج ها، آبونمان مشتریان کاهش نیافته است؟

به گزارش اقتصادآنلاین در این وفاق جلال میرزایی عضو کانون انرژی مجلس گفت: مدتی است که توانیر و مسئولین صاعقه منطقه ای از پایین بودن بها صاعقه مصرفی مشترکین شاکی هستند و مداوم اعلام می کنند که این مبلغ باید افزایش یابد چراکه از عهده داری خرج ها برنمی آییم.

از سوی دیگر مجلس همچنین هیچ افزایش قیمتی بیرون از مصوبات را قانونی نمی داند. از این رو بوسیله رویت میرزایی، حذف نکردن آبونمان از فیش برق مشترکین یکی از راه های جبران کردن هزینه های توانیر است.

وی اما ابرام کرد که این توجیحات دلیل نمی شود که وزارت نیرو و شریک شدن صاعقه بخواهند با این دلایل از حذف آبونمان صرف کردن نظر کنند چراکه هر اضافه و یا کاهش قیمتی باید از حروف شیوه گذر کند.

در نتیجه باید منتظر ماند و رویت با تداوم جریان الکترونیکی شدن قبوض برق، آبونمان کاهش خواهد یافت و خواه توانیر همچنان به طرق مختلف سعی در جبران هزینه های خود دارد؟