اطلاعیه انبازی ملی نفتکش درباره غلیان نفت کش ایرانی در دریای سرخ | نشت نفت کشتی متوقف شد

ایسنا بوسیله نقل از منابع مقدمه نوشت: یک فروند نفت کش ایرانی متعلق بوسیله همدستی ملی نفت کش صبح امروز در ۶۰ مایلی بندر جده عربستان سعودی دچار انفجار در بخش بدنه شده است.

به خشکی امدن اساس گزارش دریافت شده دو مخزن واقعی نفت در کشتی فوق آسیب دیده و نفت موجود درون آن در حال خروج بوسیله دریای سرخ است.

کارشناسان فنی مستقر به خشکی امدن روی غواص تو حال بررسی علت فوران هستند و احتمال می دهند این رخداد بر معلول انجام رفتار تروریستی باشد.

نفت کش آسیب دیده ایرانی در دریای قرمز در شرایط پایدار است

آخرین گزارشهای ستاندن شده از نفت کش ایرانی که بامداد امروز تو دریای قرمز بوسیله دلیل احتمال حمله تروریستی دچار اسیب شده حاکیست، شرایط شرایط شناور کاملا دامن کنترل بوده و خدمه در حال حفظ وضعیت پایدار در نفت کش هستند.

بر بنیاد این گزارش درون واقعه صبح امروز هیچ یک از خدمه کشتی دچار آسیب نشده اند و کلکسیون کارکنان نفت کش در سلامتی طولانی هستند.پیاده شدن اساس نو ترین گزارش های دریافتی از سفینه رخداد دیده SABITI تراوش نفت از کشتی به حداقل رسا است. اطلاعیه شرکت ملی نفتکش ایران

بنا کنار اعلام شریک ملی نفتکش ایران، نفتکش ایرانی متعلق به شرکت ملی نفتکش (NITC) صبح امروز (جمعه، ۱۹ مهرماه) در ۲ انفجار جداگانه که بوسیله طور ظن پهلو اثر تلاقی موشک در ساعت های ۵ و ۲۰: ۵ دقیقه بامداد در ۶۰ مایلی بندرگاه جده عربستان سعودی رخساره داده، دچار ترکیدن تو بخش بدنه شده است.

۲ مخزن اصلی نفت در این کشتی آسیب دیده و نفت موجود در آن در حال خروج به دریای قزل است.

خوشبختانه اکنون کشتی و همه کارکنان آن تندرست و درون وضع ایمن و با ثبات هستند و تنها جثه کشتی اندکی آسیب دیده است که کارکنان کشتی درصدد کنترل آن هستند.

کارشناسان متخصص کشتی و کارشناسان قائم داخل اتاق اضطرار شریک شدن ملی نفتکش ایران، داخل حال وارسی طرز و دلایل این وقوع هستند.