ارزش و وضعیت بیع خودروهای نگین خودرو

بها و شرایط ابتیاع رنو تلیسمان

رنو تلیسمان؛ مشخصات فنی، ارج و هر آنچه درباره آن باید بدانیدنام محصولقیمت نمایندگیقیمت غیررسمی در راسته آزادشرایط فروشرنو تلیسمان ۲۰۱۸ E3در زمان تحویل تعیین خواهد شد۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تحویل ۱۲۰ روزه، با پیش پرداخت ۱۱۰ میلیون تومان و سود همکاری ۱۶ درصد

تحویل ۱۵۰ روزه، با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان و سود شرکت ۱۸ درصد

تحویل ۱۸۰ روزه، با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و سود همکاری ۱۹ درصدقیمت و وضعیت بیع رنو داستر

نام محصولقیمت نمایندگیقیمت غیررسمی در بازار آزادشرایط فروشرنو داستر ۲۰۱۸ – SE  تک دیفرانسیلدر زمان تحویل تعیین خواهد شد١٧٢,٠٠٠,٠٠٠ تحویل ۹۰ روزه، با پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و منفعت مشارکت ۱۶ درصد

تحویل ۱۸۰ روزه، با پیش پرداخت ۴۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصدرنو داستر ۲۰۱۸ – SE
دو دیفرانسیلدر زمان تحویل تعیین خواهد شد١٨٨,٠٠٠,٠٠٠تحویل ۱۲۰ روزه، با پیش صیقل ۶۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۶ درصد

تحویل ۱۸۰ روزه، با پیش پرداخت ۵۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصدقیمت و شرایط سودا رنو کولئوس

رنو کولئوس 2017؛ مشخصات، قیمت و هر آنچه درباره آن باید بدانیدنام محصولقیمت نمایندگیقیمت غیررسمی داخل بازار آزادشرایط فروشرنو کولئوس ۲۰۱۸
4WD-2500FULLدر زمان تحویل تعیین خواهد شد٤٣٦,٠٠٠,٠٠٠تحویل ۱۲۰ روزه، با پیش پرداخت ۱۲۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۶ درصد

تحویل ۱۵۰ روزه، با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۸ درصد

تحویل ۱۸۰ روزه، با پیش پرداخت ۹۰ میلیون تومان و سود مشارکت ۱۹ درصد

بروزرسانی: ۲۳ خردادماه ۱۳۹٧بیشتر بخوانید:ادغام دسته PSA با فیات کرایسلر بازپسین شدنتایج تیم رنو در گرندپری ژاپن ۲۰۱۹ مردود اعلام شدداچیا داستر؛ دومین خودرو پرفروش اروپا تو ماه اوتمدیرعامل جدید نیسان برگزینی شدتیم فرمول یک مک لارن از پیشرانه مرسدس بنز استعمال خواهد کرد