سهمیه بنزین ناوگان حمل ونقل شهری و بین شهری اعلام شد

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایسنا، بر این اساس، سهمیه سوخت در نظر گرفته شده برای تاکسی بین شهری، تاکسی ون شهری و تاکسی اینترنتی به شرح پایین تر اخبار شد: 

مطابق امانت مصوب سهمیه بنزین برای ناوگان آژانس شهری (تاکسی تلفنی) برای آن قسمت قسمت کردن از خودروهایی که تاکنون توسط وزارت صنعت، معدن و بازرگانی خواه سازمان شهرداری های کشور ساماندهی شده اند، به میزان۲۰۰ لیتر برای خودروهای مورد سوزش و ۱۲۰ لیتر برای خودروهای دوگانه سوز، طی دو ماه آینده در پایان هر ماه به عارض اعتباری و پس از معرفی کردن کارت، در کارت بانکی رانندگان شارژ می شود.

برای سرویس مدارس، ادارت کل آموزش و پرورش، شهرداری ها و مدارس موظف هستند تمامی اطلاعات را در سامانه سپند ثبت اشتهار نموده و سهمیه این خودروها در قالب اعتبار و براساس پیمایش انجام شده در فرجام ماه، داخل کارت اعتباری ذینفعان شارژ خواهد شد.

سهمیه سوخت تاکسی های دوگانه سوز نیز از ابتدای آذرماه ۹۸ به ۲۵۰ لیتر اضافه می یابد.

سهمیه سوخت وانت بارها و موتورسیکلت های حمل کود شهری درون عارض ساماندهی و ثبت پیمایش این ناوگان با تایید وزارت کشور در خصوص تکثیر سهمیه آنها براساس پیمایش تک تأیید اقدام خواهد شد.