گرانی امری طبیعی است که باید بپذیریم | با گرانفروشی مبارزه کنیم

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، عباس شورعشق در خصوص تفاوت گرانی و گران فروشی داخل بازار پیش روی کرد: گرانی پدیده ای است که از تحول منطقی متغیرهای تشکیل دهنده بهای تمام شده یک کالا، ایجاد می شود، بنابراین وقتی کالایی متغیرهای تشکیل دهنده آن با تحول روبه رو می شود، بهای تمام شده به عارض منطقی تغییر می درنگ.

گرانی امری طبیعی است که باید بپذیریم

وی با بیان اینکه “باید گرانی را بپذیریم”، دنباله انصاف: کالایی که تا مدتی پیش برای وارداتش ارز ۴۲۰۰تومانی اخذ می کرد و اکنون بنابر تصمیمات کلان ناحیه ارز آن به نیمایی تغییر کرده، بنابراین طبیعی است که ارزش آن رخت با تکثیر روبه رو شود، مثلاً برنج هندی که تا پارسال بوسیله ازای هرکیلوی آن یک دلارپرداخت می کردیم با ارز ۴۲۰۰تومانی، ارزش تمام شده آن درون کف میدان هر کیلو ۷هزار تومان با در رویت گرفتن همگی نفقه ها (محموله ونقل، بیمه، دستمزد، سود و…) بوسیله خرید می رسید.

رئیس سازمان زنهار افزود: حال که ارز ۴۲۰۰تومانی بخاطر برنج به ارز نیمایی تحول کرده، به نوعی ارز دریافتی آن حدود ۴ الی ۵ مقابل شده است، بنابراین طبیعی است نرخ بهای تمام شده آن تکثیر معین کند. چنانچه این اختلاف قیمت ارز را در نرخ تمام شده لحاظ نکنیم، واردکننده بخاطر واردات رغبت ندارد و دیگر اقدام بوسیله واردات نمی یواش.

شعله زدن خاطرنشان کرد: در خصوص لاستیک همچنین وضعیت به همین لباس است وقتی ارز مواد اولیه آن از ۴۲۰۰تومانی بوسیله نیمایی تغییر کرده است، اگر بهای کامل شده ارز نیمایی را داخل بهای تمام شده خرید شمارش نکنیم، تولید به صرفه نخواهد بود و تولید با مشکل روبه رو می شود، بنابراین این تغییرات قیمتی گرانی محسوب می شود که لازم است به دلیل تغییر متغیرهای بهای تمام شده، نرخ همچنین افزایش یابد و گران شود.

گرانفروشی تجاوز در عبث مصرف کننده است

به گفته وی، گرانی پدیده ای است که اگر درون بهای طولانی شده شمارش نشود، تولید ضربه می بیند و تنظیم بازار به تیمار می ریزد و استعمال کننده متضرر می شود.

این مقام مسئول گفت: گران فروشی اجحافی است که فروشنده (صنوف، واحدهای تولیدی و خواه تجار) تو حق مصرف کننده می نرم که اگر اصابت نشود تو حقش تخطی شده است، بنابراین باید گرانی را بپذیریم و با گرانبها فروشی مبارزه کنیم.

افزایش ۱۵۰۰ درصدی پرونده های سرکشی در ۴ ماهه ابتدایی سال

تابیدن در خصوص آمار نظارت ها تو سال ٩٩ پیش روی داشت: اصابت سازمان کنف تو ۴ماهه نخستین سال مدال دهنده نمو ۱۵۰۰درصدی بایگانی های کلان سرکشی است، این آمار تنها مربوط به پرونده های دایره حمایت است. همچنین آمار بازرسی های ۴ماهه امسال در مقایسه با ۴ماهه ابتدایی سال گذشته نیز ۱۵۰۰ درصد رشد یافته است.

رئیس سازمان زنهار اضافه کرد: تو سال ۹۹  بوسیله دلیل شیوع کروناو تعطیلی بخش عظیمی از کشور تو ابتدای سال بازرسی ها ناچیز  انجام شده است و همچنین درون سال گذشته نیز تعداد زیادی از بازرسان به دلیل نظارت کنار راسته و تأمین مایحتاح کالاها، بخش بازرسان مقیم بودند، به همین مشیت این بازرسان نتوانستند در بازرسی ها حضور داشته باشند.

وی با اعتراف اینکه عزا های مشترک اداره ایمنی درون ۴ماهه اولیه سال جاری با سایر نهادها همچنین نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۸ درصد افزایش یافته است، تأکید کرد: با توجه به همگی این مسائل حتماً با گرانبها فروشی مبارزه و تلاش می کنیم در سالی که به شهرت جهش تولید است، نگذاریم راست تولیدکننده و استفاده کننده پایمال شود و تولید ضربه بخورد.

در شرایط تحریم باید بها و رخت رصد شود؛ آزادسازی بعد از تحریم

شورعشق در خصوص عدم سرکوب و کنترل ارج ها نه به معنای افزایش قیمت های افسار گسیخته، نیز خاطرنشان کرد: این موضوع یک بحث کلان اقتصادی است و شاید بازداشت به عنوان یادگیری کرده صرفه جویی یک تحلیل و نظر داشته باشم، ولی در طبق قوانین یک چیز دیگری را بگوید، بنابراین بر مبنا قانون هر کالایی که ارز یارانه ای اخذ می کند باید مشمول رصد باشد.

وی دنباله  رحم: در شرایط تحریم، تأمین و تخصیص ارز، حتماً نیاز به رصد لوازم و قیمت داریم و ان شاءالله آزادسازی بها ها باشد بخاطر وقتی که ان شاءالله بسان همیشه بر تحریمغلبه و با مقاومت هدف آمریکا هیچ غلطی نمی تواند بکند را جستجوگر کنیم.

رئیس سارمان زنهار تو انتها تأکید کرد: هیچگاه اقتصادی داخل جهان نمی تواند ادعا کند که صرفاً عرضه و تقاضا ارج را گلچین می کند، به هرحال از عادت مدیریتی و یا نظارت پیاده شدن کالا به نوعی نظارت دارند. جستن بی سابقه قیمت تخم مرغ | آخرین ارج: ۳۸ هزاره تومان